“Bevorderen van historisch besef in het algemeen”

Welkom op de internetsite van Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren” in Hellevoetsluis. Onze activiteiten vonden voornamelijk plaats op een unieke locatie binnen de Hellevoetse Vesting: het recentelijk gerenoveerde Kruithuisje, dat gelegen ligt aan de Opzoomerlaan achter de Brielse Poort en het Poortwachtershuis. Tegenwoordig vinden de activiteiten plaats in de gehoorzaal “De Cruyttoren” van Historyland aan de Ravenseweg 11c in Hellevoetsluis. Ons voornaamste doel is het bevorderen van historisch besef in het algemeen en van Voorne-Putten in het bijzonder.

Aan de hand van diverse lezingen en informatiebijeenkomsten communiceren wij met de inmiddels meer dan 725 enthousiaste vrienden, die onze Stichting inmiddels rijk is. Onder het kopje Lezingen staat een overzicht van onze activiteiten. Hier kunt u zich ook opgeven voor één of meerdere lezingen. Het bijwonen is gratis.

Met onze Nieuws pagina zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, die voor ons relevant zijn.

Een van onze subdoelstellingen is het vergaren van zoveel mogelijke historische data. Daarvoor ondersteunen en/of werken wij samen met diverse historische verenigingen, musea, archieven en andere historische organisaties en instellingen. Informatie over de verschillende externe betrekkingen, vind u onderaan de pagina onder het kopje Links.

Op de Aanmelden vriend(in) worden pagina kunt u aangeven dat u vriend of vriendin van ons Historisch Genootschap wilt worden. Wij hebben bewust gekozen voor de benaming vriend en niet voor donateur, wat suggereert dat u moet betalen. Vriend of vriendin wordt u geheel kosteloos en vrijblijvend.

Op de pagina Aanmelden lezingen kunt u zich met uw vriendenkaartnummer aanmelden voor lezingen en uitstapjes. Het afmelden van lezingen en uitstapjes kunt u op de pagina Afmelden lezingen doen.

Voor interessante informatie van uw kant staan we natuurlijk altijd open. Onder het kopje Contact staan alle gegevens om ons te bereiken, met uw vragen en/of opmerkingen.

Namens onze Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren” rest mij u veel en regelmatig lees- en kijkplezier op onze internetsite te wensen. Wij zien u graag als vriend(in) tijdens een bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Drs. Arie van den Ban – voorzitter