Lezingen

Beste vrienden en vriendinnen,

Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad en dat we jullie weer in goede gezondheid bij onze lezingen kunnen verwelkomen. We gaan beginnen aan een nieuw seizoen van midden september t/m december 2018 en we hebben weer interessante lezingen. Lees meer over deze lezingen in de omschrijvingen.

De lezingen zullen ook dit seizoen weer op donderdagavond gehouden worden. De lezingen zullen worden gehouden in gehoorzaal “De Cruyttoren” van Historyland aan de Ravenseweg 11c te Hellevoetsluis. De Cruyttoren” want de Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren” blijft bestaan als organisatie die zich onder andere bezighoudt met bevorderen van historisch besef onder meer door het houden van lezingen. Het is een besloten organisatie waarvan iedereen “vriend” kan zijn. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Ook de lezingen blijven gratis.

Wij stellen het wel op prijs als u donateur zou willen zijn van de Stichting Historyland. Dat kan vanaf € 35,- per jaar met dan het hele jaar door toegang tot het museum (zowel binnen als buiten). Zie voor grotere (bedrijf) sponsering op onze site www.historyland.nl. Voor de duidelijkheid we hebben dus twee stichtingen op de Ravenseweg. Als u vriend bent van Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren” kunt u gratis lezingen bijwonen maar niet het museum bezoeken. Historyland is een privé-initiatief, maar sponsoren zijn natuurlijk welkom. Wij kunnen nog steeds nieuwe sponsoren gebruiken. Ook hebben we dringend behoefte aan vrijwilligers voor Historyland voor diverse werkzaamheden in verschillende categorieën waaronder werkzaamheden aan de groenvoorzieningen, schoonmaak- en onderhoud werkzaamheden, verkoopwerkzaamheden, bedienen in de theetuin maar natuurlijk ook surveilleren of rondleidingen geven.

We hopen dat wij u naar genoegen te hebben ingelicht en zien u graag op onze lezingen in de gehoorzaal “De Cruyttoren” van Historyland. Daarom ons verzoek of u zo spoedig mogelijk door wilt geven bij welke lezingen u aanwezig zal zijn. Dit kunt u doen per email, via de website www.decruyttoren.nl of per telefoon (0181-744171 tijdens kantooruren van dinsdag t/m vrijdag) of door middel van bijgaand formulier te retourneren naar Ravenseweg 11c, 3223 LM Hellevoetsluis.

 

PROGRAMMA SEPTEMBER T/M DECEMBER 2018

Lezing: Voorne-Putten én de Tweede Wereldoorlog 1 t/m 10 met PowerPointpresentatie door Drs. Arie van den Ban. Lay-out en techniek Michel van Eden. Donderdagavond 20 september, 4, 11 en 18 oktober, 1, 8, 22 en 29 november, 6 en 13 december 2018.


Een uitgebreide lezingenreeks over de eilanden in oorlog met af en toe “uitstapjes over de grens” met aandacht voor oorlogshandelingen in de wereld. Meer dan 2.000 foto’s en honderden films geven een impressie van het oorlogsgebeuren op de eilanden en daarbuiten. Veel aandacht is besteed aan oude foto’s van de dorpen en steden op het eiland van toen en nu. U zult verbaasd zijn hoe alles veranderd is.

 

Lezing: Harold Robles, een leven in dienst van zijn grote voorbeeld Albert Schweitzer met PowerPointpresentatie door Dr. Harold Robles. Donderdagavond 27 september 2018.


Dr. Harold Robles laat u aan de hand van een rijke verzameling uitspraken en anekdotes op geanimeerde wijze kennis maken met het werk en leven van de unieke Albert Schweitzer en de actualiteit van zijn gedachtegoed. De veelzijdigheid van Albert Schweitzer kan niet anders dan zeer grote bewondering en waardering oproepen. Als theoloog, wijsgeer, arts, musicus en zeker ook als zendeling in het voormalig Frans Congo is het een naam die een bijna mythisch karakter draagt. Zijn voornaamste bijdrage aan het denken van de twintigste eeuw bestond uit zijn positieve gerichtheid op het menselijk leven. Hij waarschuwde voor alles wat de kwaliteit van het leven in de weg stond en had een diep respect voor alles wat dat leven vorderde. De wijze waarop hij via kleinschaligheid invulling heeft gegeven aan samenwerking en ontwikkelingshulp, strekt ook nu nog ten voorbeeld. Dr. Harold Robles (Oostvoorne) is vanaf zijn vroege jeugd geïnspireerd door het werk van Albert Schweitzer. Naast diverse publicaties over Albert Schweitzer is hij onder andere (mede) oprichter van het Albert Schweitzer Institute for the Humanities in de V.S. en voormalig secretaris-generaal van de International Schweitzer Organisatie, een organisatie opgericht door dr. Schweitzer in 1930. Dr. Robles brengt het gedachtegoed van Schweitzer in de praktijk door humanitaire hulpprojecten, waarvoor hij meerder internationale onderscheidingen heeft ontvangen.

 

Lezing: Trees heeft een Canadees met PowerPointpresentatie door Rob de Jong: Donderdagavond 15 november 2018.


De naam van het programma is ontleend aan een hit van Albert de Booij van vlak na de oorlog en het is een programma over de muziek vlak voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog met verhalen, gedichten en natuurlijk de muziek. Een nostalgisch programma. Verhalen uit ‘Door de nacht klinkt muziek’ van J.Klöters en Jules Deelders ‘Klein Golgotha’.Gedichten van Jan Campert, Remco Campert, Leo Vroman en Willem Wilmink. De muziek van:

  • Snip en Snap: ‘Blonde Mientje’ en ‘Als op het Leidseplein ‘
  • Johnny en Jones: ‘Mijnheer Dinges’ en ‘Westerbork Serenade’
  • Lala Andersen en Marlene Dietrich: ‘Lili Marleen’
  • Glenn Miller: ‘Moonlight Serenade’
  • Bing Crosby en The Andrew Sisters: ‘Don’t fence me in’
  • Albert de Booij: ‘Trees heeft een Canadees’
  • Vera Lynn: ‘we’ll meet again’