Lezingen

Beste vrienden en vriendinnen,

Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad en dat we jullie weer in goede gezondheid bij onze lezingen kunnen verwelkomen. We gaan beginnen aan een nieuw seizoen van begin oktober t/m december 2017 en we hebben weer interessante lezingen. Lees meer over deze lezingen in de omschrijvingen.

De lezingen zullen voortaan op donderdagavond gehouden worden. De lezingen zullen worden gehouden in gehoorzaal “De Cruyttoren” van Historyland aan de Ravenseweg 11c te Hellevoetsluis. De Cruyttoren” want de Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren” blijft bestaan als organisatie die zich onder andere bezighoudt met bevorderen van historisch besef onder meer door het houden van lezingen. Het is een besloten organisatie waarvan iedereen “vriend” kan zijn. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Ook de lezingen blijven gratis.

Wij stellen het wel op prijs als u donateur zou willen zijn van de Stichting Historyland. Dat kan vanaf € 25,- per jaar met dan het hele jaar door toegang tot het museum (zowel binnen als buiten). Zie voor grotere (bedrijfs) sponsering op onze site www.historyland.nl. Voor de duidelijkheid we hebben dus twee stichtingen op de Ravenseweg. Als u vriend bent van Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren” kunt u gratis lezingen bijwonen maar niet het museum bezoeken. Historyland is een privé-initiatief, maar sponsoren zijn natuurlijk welkom. Wij kunnen nog steeds nieuwe sponsoren gebruiken. Ook hebben we dringend behoefte aan vrijwilligers voor Historyland voor diverse werkzaamheden in verschillende categorieën waaronder werkzaamheden aan de groenvoorzieningen, schoonmaak- en onderhoud werkzaamheden, verkoopwerkzaamheden, bedienen in de theetuin maar natuurlijk ook surveilleren of rondleidingen geven.

We hopen dat wij u naar genoegen te hebben ingelicht en zien u graag op onze lezingen in de gehoorzaal “De Cruyttoren” van Historyland. Daarom ons verzoek of u zo spoedig mogelijk door wilt geven bij welke lezingen u aanwezig zal zijn. Dit kunt u doen via de website www.decruyttoren.nl (onder het kopje aanmelden voor lezing) of per telefoon (0181-744171 tijdens kantooruren van dinsdag t/m vrijdag) of door middel van bijgaand formulier te retourneren naar Ravenseweg 11c, 3223 LM Hellevoetsluis.

Tot ziens bij de lezingen.

Met vriendelijke groet – Lisa en Arie


PROGRAMMA OKTOBER T/M DECEMBER 2017

Lezing: De Oranjes 7 t/m 22 met PowerPoint presentatie door Drs. Arie van den Ban donderdagavond 5, 12 en 26 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november en 7 en 14 december 2017.

In de gehoorzaal gaat de lezingenreeks over ‘De Oranjes’ weer van start. Drs. Arie van den Ban zet de lezingen voort die zijn aangekomen bij stadhouder-koning Willem III. Na Willem III komt zijn vrouw Maria Stuart aan de beurt en zo gaat het verder tot aan Koning Willem Alexander en Maxima. De Oranjes hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Nederland en spelen die nog steeds. Deze lezingenreeks is begonnen in de veertiende eeuw en behandelt alle Oranjes. Niet alleen de levens van de Oranjes worden behandeld maar ook opvallende gebeurtenissen uit hun tijd. Vaak komen opvallende minder bekende zaken aan de orde. Het is geen “parfum historie” die we u gaan brengen. Niet alleen hoedjes en jurkjes en koetsen. Veel aandacht wordt besteed aan de verwikkelingen aan de hoven, de intriges en de oorlogen. Ook besteden we aandacht aan de gebeurtenissen die zich afspelen t.t.v. de behandelde personen zowel in Nederland als daarbuiten. Het is een boeiend verhaal geworden dat zich uitstrekt over ruim zes eeuwen. De lezingen worden opgefleurd met honderden vaak onbekende PowerPoint afbeeldingen en films.