Nieuwe bestemming

Nadat Hellevoetsluis in de jaren vijftig definitief zijn status van marinehaven verloor, kregen de gebouwen nieuwe bestemmingen. Het kruithuisje deed begin jaren zestig enige tijd dienst als clubhuis voor de padvindsters en in de jaren zeventig gebruikte Bureau Sport en Recreatie het als opslag van allerhande goederen. De Christelijke Gemengde Zangvereniging maakte er in 1980-1981 nog enige tijd gebruik van en daarna werd het als opslagplaats van voer voor schapen en geiten aan een particulier verhuurd. In december 1984 werd begonnen aan een noodzakelijk onderhoud van het kruithuisje. Een subsidie van de Vereniging Dorp, Stad en Land maakte dat deels mogelijk. Uiteindelijk is het kruithuisje in 2006 aangekocht door Arie van den Ban, die het na een grondige restauratie in gebruik heeft genomen als clubhuis voor Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren”. Het Schietkatoenloodsje is vooralsnog in gebruik als opslagruimte, maar ook voor dit historische gebouw bestaan plannen om het in oude glorie te herstellen en een culturele bestemming te geven.