Bastion V

 Het Kruithuis staat in Bastion V, ook wel aangeduid als Ridderschaps- of Revolutiebolwerk. De grondprofielen waar het verdedigingswerk uit bestond waren omstreeks 1690 in zeer slechte staat en de Opzichter der Fortificatin Willem Paen kreeg opdracht de vesting te verbouwen naar de modernste eisen van de tijd. Hij ging voortvarend te werk en in de zomer van 1694 waren arbeiders bezig met het uitdiepen van de gracht en ophogen van Bastions IV en V. In de loop van 1695 werd met het planten van een doornhaag het werk aan de twee bolwerken aan weerszijde van de Brielse poort zo goed als afgerond. Het was daarmee het enige deel dat volgens de principes van het Oud-Nederlandse stelsel zou worden opgeknapt. De plannen van de Ingenieur-Generaal van de Fortificatin, kolonel Du Puy LEspinasse, werden als beter dan die van Willem Paen beschouwd en rest van de vesting werd volgens het Nieuw-Nederland stelsel aangelegd. De Dokhaven werd uitgebreid en kreeg de halvemaanvorm, de rest van de bastions kregen onder meer gemetselde kademuren.