ANBI

Wat is een ANBI? Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

– kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen – instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut.

Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Een instelling kan ook worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI wat in ons geval als Stichting Historischgenootschap “De Cruyttoren” het geval is. Dan kunt u wanneer u uw aftrekpost berekent, deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250,-.

Wilt u controleren of wij als Stichting Historisch Genootschap “De Cruyttoren” waar u geld aan geeft, zijn aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken op de site van de Belastingdienst.

Financieel overzicht 2013 Stichting Historisch Genootschap De Cruyttoren

Financieel overzicht 2014 Stichting Historisch Genootschap De Cruyttoren

Financieel overzicht 2015